Quality Policy

In our organization, which applies Electrical, Electronic, Mechanical and computer-based industrial automation system design, software and production,

We are committed,

To know the customer, to bring innovative solutions in accordance with his needs and expectations, to ensure customer satisfaction with product and service quality in line with changing and developing market conditions, with innovative and competitive customer-oriented product service management in the sector,

To contribute to the development and Quality Management of the employees by giving special importance to the provision of all kinds of training opportunities and resources for the personal and professional development of its employees, which it considers as the most valuable asset of the company, and to the complete fulfillment of occupational health and safety requirements in the working environment,

To act with an understanding of a management system that can be monitored, measured and achieved in order to continuously improve the performance of our quality management system,

To adopt the total quality philosophy to all personnel and to continue training activities uninterruptedly,

To increase its domestic and international market share by offering products to the customer on time with a quality and reasonable price approach,

To adopt an understanding that undertakes to comply with all laws, regulations and standards that we are subject to with the Quality Management System, eliminates hazards, precisely determines all kinds of risks, deals with opportunities, and ensures and improves the continuity of compliance by determining all possible health threats, injuries and improvement needs,

To provide the best service to all our customers in all our activities as Euto Energy with our principles of Ethical Approach, Confidentiality, Customer and Quality Oriented, Open to Continuous Improvement.

CEO - ALİ KARADEMİR

Kalite Politikası

Elektrik, Elektronik, Mekanik ve bilgisayar tabanlı endüstriyel otomasyon sistemi tasarımı, yazılımı ve üretimi uygulayan kuruluşumuzda,

Müşteriyi tanıyıp, onun ihtiyaç ve beklentilerine uygun yenilikçi çözümler getirmek, değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesi ile sektöründe yenilikçi, rekabetçi olarak müşteri odaklı ürün hizmet yönetimi ile müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Şirketin en değerli varlığı olarak gördüğü çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimi için her türlü eğitim olanağı ve kaynağın sağlanmasına, çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesine özel önem vererek, çalışanların gelişimi ve Kalite Yönetimine Katkısını sağlamayı,

Kalite yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştirebilmek için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir yönetim sistemi anlayışı ile hareket etmeyi,

Kalite seviyesini müşteri gereksinimlerinin üstüne çıkartmak için beklentileri alıp analiz ederek müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Tüm personele toplam kalite felsefesini benimsetmeyi ve eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeyi,

Müşteriye zamanında kaliteli ve uygun fiyat anlayışıyla ürün sunarak yurtiçi ve yurtdışı Pazar payını artırmayı,

Kalite Yönetim Sistemi ile tabi olduğumuz tüm yasa, mevzuat ve standartlara uymayı taahhüt eden, tehlikelerini ortadan kaldıran, her tür riski hassasiyetle belirleyen, fırsatları ele alan, oluşabilecek tüm sağlık tehditlerini, yaralanmalar ve iyileştirme ihtiyaçlarını da belirleyerek uygunluğun sürekliliğini sağlayan ve iyileştiren bir anlayış benimsemeyi,

Etik Yaklaşım, Gizlilik, Müşteri ve Kalite Odaklı, Sürekli Gelişime açık ilkelerimiz ile Euto Energy kuruluşu olarak göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde tüm müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeyi,

Taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR - ALİ KARADEMİR